Tipne slike za muzeje in galerije

Tipne slike.

Tipna slika, oz. taktilija je relief, ki ga lahko slepi s tipanjem razumejo. Tipna slika mora biti dovolj poenostavljena, da lahko slepi s svojimi prsti prepoznajo oblike. Za Mestni muzej Ljubljana in Celjski podeželjski muzej sem iz originalnih razstavljenih slik naredila tipne slike ter oblikovala 3D tipni model arheološkega parka Emona v Ljubljani.

1

1

1

1