Beep revija

Ilustracija za naslovnico revije.

Beep hr&m cover illustration

Magazine cover illustration Human Resource management