Research Review

Oblikovanje brošure.

Za Fakulteto za računalništvo in informatiko vsako leto oblikujem brošuro o njihovih raziskovalnih projektih. Spodaj lahko vidite 2018 Research Review. Cela brošura je tukaj

Fri Survey brochure design

Fri Survey brochure design

Fri Survey brochure design